Hệ thống đặt lịch hẹn khám & điều trị Răng-Hàm-Mặt

Hệ thống giúp Phòng Khám Nha Khoa tiếp nhận đặt lịch hẹn từ khách hàng một cách nhanh chóng và an toàn nhất.